TERAPIE - Masážní salón Svit-Iva

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

TERAPIE

Já při práci s klienty využívám kognitivně- behaviorální terapii, zkráceně KBT. Tento relativně mladý terapeutický přístup vznikl v druhé pol. 20 stol. jako propojení behaviorální terapie a kognitivní terapie.  KBT vychází z teorie, že příčinou psychických potíží jsou chybné způsoby chování a myšlení a že tyto chybné způsoby chování a myšlení jsou naučené a udržované rozpoznatelnými vnějšími i vnitřními faktory.
 
KBT je tedy vhodná pro klienty, kteří
-         věří, že každý problém má řešení a jsou ochotni se na tomto řešení podílet vlastními silami
-         chtějí znát jasné a logické důvody pro vznik a udržování jejich problémů,
-         nechtějí být závislí na svém terapeutovi, ale chtějí pochopit podstatu svého problému 
          a naučit se ho postupně zvládnout bez pomoci zvenčí
-         chtějí v průběhu celé terapie vědět, co se s nimi děje
  
Základní rysy KBT
1)      Je obvykle relativně krátká, od počátku časově omezená
2)      Je strukturovaná a převážně direktivní
3)      Vztah mezi terapeutem a klientem je vztah vzájemné spolupráce
4)      Vychází z ucelené teorie vzniku a udržování psychických poruch (opírá se o poznatky teorie učení a kognitivní psychologie)
5)      Zaměřuje se na řešení přítomných problémů
6)      Zaměřuje se na konkrétní, ohraničené problémy
7)      Zaměřuje se především na faktory problém udržující
8)      Používané terapeutické postupy nejsou cílem samy o sobě, ale jen prostředkem k dosažení konkrétního cíle,
          na němž se klient s terapeutem předem dohodli
9)      KBT se zaměřuje na konkrétní změny v životě
10)   Je vědecká
11)   Je edukativní a jejím konečným cílem je samostatnost klienta.
Více o KBT například na www.kbt-odyssea.cz , Nebo DÁLE v Co je KBT (pdf) .

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky